Matalàs MT

Matalàs de 19 cm de gruix
Nucli de molles bicònics

180 cm190 cm
80 cm90 cm105 cm120 cm135 cm150 cm