Matalàs EP

Matalàs de 21 cm de gruix
Articulable

180 cm190 cm200 cm
80 cm90 cm105 cm135 cm150 cm